J. polski, 2 października i zadana praca domowa…

112

I. Temat: Nazywamy uczucia i przeżycia.
1. Omówienie tekstu „Wypracowanie” s. 38-392
2. Nazywanie sytuacji, w których było nam lub komuś innemu było przykro.
3. Zasady panujące w szkole w Polsce.

II. Temat: Nieosobowe formy czasownika – powtórzenie.
1. Ćw. str. 44-46

Zadanie domowe:
1. Ćw. 6/39 – wypracowanie.