J. polski 19 grudnia i zadana praca domowa…

200

I. Temat: Prawidłowa odmiana rzeczowników w zdaniach – ćwiczenia sprawdzające.
1. Ćw. 1/54, 2,3,4/55, 5,6,7/56, 8,9/75, 10/58

II. Temat: Tradycje bożonarodzeniowe – znaczenie symboli.
https://www.youtube.com/watch?v=FMwVrU1TUUY&list=PL4r90DVFiQ3H7C4QbO9LpWu-nXSFB5rUz&index=6
– ciekawostki świąteczne z różnych stron świata

III. Temat: Obdarowywanie się prezentami i wspólnie spędzanie czasu podczas gry „Polska”.

Zadana praca domowa…
1. Odpowiedz całym zdaniem na pytania zadane podczas lekcji do treści z nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=FMwVrU1TUUY&list=PL4r90DVFiQ3H7C4QbO9LpWu-nXSFB5rUz&index=6