j. polski 18 września i zadana praca domowa…

125

I. Temat: Szkoła i rówieśnicy – klasyfikacja wartości.

1. Opracowanie tekstu „Wybory najmilszej” – wybory najmilszego ucznia w klasie s.15 – 18
2. Doskonalimy umiejętności językowe s. 19-20

II. Temat: „Mam zaszczyt zaprosić” – jak napisać zaproszenie?

1. Ćwiczenia w pisaniu zaproszenia s. 21-26
2. Sprawdzenie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu za pomocą aplikacji kahoot😊

Praca domowa…
1. Ćw. 6/26