J. polski 18 września

130

I. Temat: Litera a głoska.

  1. Przypomnienie definicji litery i głoski -s.10 (zapisanie ich w zeszycie) oraz wymienienie różnic między nimi na postawie ćwiczeń na str. 11-13

II. Temat: Polska jest piękna.

  1. Czytanie i analizowanie mapy Polski (podręcznik- okładka z przodu)
  2. Obejrzenie filmów edukacyjnych o Polsce
  • “Poznajemy Polskę” https://www.youtube.com/watch?v=QfLskEai99U
  • “Polska – moja ojczyzna” https://www.youtube.com/watch?v=pZ4728Jkwf0
  • “Zagadki o Polsce” https://www.youtube.com/watch?v=oD_aMA5eWM8

Pracą domową jest wypełnienie niedokończonych ćwiczeń podczas zajęć.

Z pozdrowieniami,

Dominika Krzysztofsdóttir (zastępstwo za p. Lidię:)