J. polski, 17 kwietnia

160

I. Temat: Wynalazki, które zmieniły świat – podsumowanie.
– sprawdzenie prac domowych.
– karty pracy (ćw. str. 52, ćw. 1,2,3/53, 4,5(a)/54, 6,/55,

II. Temat: Powtórzenie wiadomości o przysłówku i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.
1. Kahoot + krótki sprawdzian😊

Praca domowa…

  1. Wykonać zaległe prace domowe.
  2. Powtórzyć przysłówek – dwa ostatnie zadania z learnig:)