J. polski, 16 stycznia i zadana praca domowa…

171

I. Temat: Wypowiedź pisemna – opis przedmiotu.
1. Ćw. 18 str. 41 – karty pracy.

II. Temat: To i owo o przymiotniku. Rozszerzamy wiadomości o przymiotnikach.
1. Ćw. 2,3/99, 6/101, 7/103, 8/105

III. Temat: Rozwiązanie próbnego testu.
1. Sprawdzenie rozumienia tekstu.
2. Bezokolicznik, akapit, wyrazy bliskoznaczne, stopniowanie przymiotników, tworzenie przymiotników od rzeczowników.

Praca domowa
1. Opis wybranego przedmiotu (według wzoru z ćwiczenia 18/41 – karty pracy). Ilustracja przedmiotu mile widziana pod opisem.
2. Ćw. 5/100
3. Ćw. 15/8 (karty pracy).