j. polski, 16 października

123

I. Temat: Szkoła dawniej i dziś.

1. Sposoby nauczania i dawniej i dziś – praktyki wychowawcze.
2. Fragment powieści „Anielka” B. Prusa. (s. 47-52) – poruszenie problemów uczniów w dawnych czasach.
3. Przedstawienie różnic nauczania dawniej i dziś – plusy i minusy wychowawcze.
https://www.youtube.com/watch?v=Spcl9qQdano&list=PL4r90DVFiQ3GNs1MmBaC0pEA8kvC5LJMb&index=7

II. Temat: Typy nauczycieli i uczniów😊

Praca domowa…
1. Przeczytać drugi rozdział noweli „ Anielka” B. Prusa (można całość:)
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwolnelektury.pl%2Fkatalog%2Flektura%2Fprus-anielka.html&h=AT2CqMr3VJTyAIg-x2XrfSQbNtOtt55ELBS4XWGigF56m_NMRz-glaaMunDoCDbztNlSOI6AsZ9NaUMrxUopvDJlwqxTeDrSZWr7eRQO6I9q2xP1fqn8nnKLPlHIKg0YH1fzGw

2. Dla CHĘTNYCH wypracowanie na temat: “Szkoła dawniej i dziś “- to co udało się Wam zapamiętać z lekcji (napisać na kartce:)

Z pozdrowieniami,

Dominika (do zobaczenia 30 października:)