j. polski, 16 marca i zadana praca domowa…

118

I. Temat: Opis przedmiotu i postaci – ciąg dalszy.
1. Sprawdzanie i odczytywanie prac domowych – osłuchanie się ze schematem poszczególnych opisów.
2. Krótki sprawdzian z pisowni wyrazów z „ó” i „u”.

II. Temat: Podział wyrazów na sylaby – przenoszenie wyrazów.
1. Ćw. 1,2/103, 3/104

III. Temat: Lekcje, na których czas miło płynie.
1. Opracowanie wiersza R. Pisarskiego „Przyjemna lekcja” s. 172 (podręcznik cz.1)
2. Ćw. 1,2,3,4/172

Praca domowa…
1. Ćw. 4/104 (cz.2) – w zeszycie
2. Ćw. 5/172 (cz.1) – w zeszycie