j. polski 15 stycznia

100

I. Temat: Przesyłam Ci pozdrowienia.
Sprawdzenie pracy domowej – ćw. 3/219

1. Skąd wysyłamy pozdrowienia?
2. Co powinny zawierać pozdrowienia?
3. O czym należy pisać w pozdrowieniach?
4. O czym należy pisać w pozdrowieniach?
5. Ćw. str. 123, ćw. 1,2,3/124, 4,5,6/125

II. Temat: Bajki Krasickiego – tak ciągle aktualne.
1. Definicja bajki.
2. „Kruk i lis” – opracowanie utworu.
3. Nazwanie cech charakteru bohaterów bajki.
4. Porównanie (podobieństwa i różnice) utworów o kruku i lisie napisane przez Jana Sztaudyngera i Zbigniewa Lengrena z bajką Ignacego Krasickiego.
5. Wysłuchanie i znalezienie morału w bajce „Przyjaciele”,
5. Ćw. str. 135-141

Praca domowa
1. Ćw. 7,8.9/126

2. Dla chętnych: nauka wiersza ” Kruk i lis” Ignacego Krasickiego na pamięć. Czas do nauki: dwa tygodnie (do 29 stycznia:).

Pozdrawiam,

Dominika