j. polski 15 stycznia

101

Na dzisiejszych zajęciach kontynuowaliśmy ćwiczenia z kart pracy rozdanych 27 listopada. Naszym zadaniem było uporządkowanie kolorów i ich pochodnych (np. żółty – cytrynowy, piaskowy, bananowy, słomkowy). Następnie uczniowie dowiedzieli się kiedy piszemy nazwy kolorów łącznie (bladoróżowy) a kiedy używamy łącznika (biało-czerwony). Do utrwalenia tej wiadomości posłużyły nam kolory (symbolika) flag ośmiu państw, o których położeniu również sobie powiedzieliśmy. Zanim powstanie opis przedmiotu lub zabawki należy przedtem odpowiednio przygotować plan dzięki któremu nasz opis będzie kompletny. W kolejnym ćwiczeniu pogrupowaliśmy słownictwo do odpowiednich rubryk biorąc pod uwagę słowa opisujące kształt, materiał i wielkość przedmiotu. Przed opisem swojej ulubionej pluszowej maskotki z dzieciństwa zastanawialiśmy się nad wstępem, rozwinięciem i zakończeniem naszego opisu poprzez zgromadzenie odpowiedniego słownictwa w poszczególne części opisu.
– ćw. str. 32-37 (karty pracy).

Praca domowa
1. Dobierz odpowiednie słownictwo (wstęp, rozwinięcie i zakończenie) opisujące ulubioną maskotkę lub przedmiot z dzieciństwa. – ćw. 3 str. 36 (karty pracy)
1. Opisz swoją ulubioną maskotkę lub przedmiot z dzieciństwa na podstawie zebranego słownictwa. Pamiętaj o nadaniu tytułu swojemu opisowi i nie zapomnij o odpowiednim podsumowaniu😊. – str. 37 (karty pracy)
Z pozdrowieniami,
Dominika