J. polski, 15 maja i zadana praca domowa…

38

I. Temat: Części zdania – grupa podmiotu i grupa orzeczenia.
1. Rozpoznawanie gr. podmiotu i gr. orzeczenia. (karty pracy).
2. Ćw. str.144-145 + przykłady zdań podanych przez nauczyciela.

II. Temat: Tydzień z legendami.
1. Zapoznanie się z legendą „Sokołowa skała”
2. Cechy gatunkowe legendy.
3. Ćwiczenia z karty pracy str. 104-109 (bez ćw.14), ćw. 20/111, ćw. 21,22/112, 23,24/113

Praca domowa…
1. Opisz krajobraz przedstawiający skałę zwaną Sokołową (ćw. 114 – karta pracy) – opis musi zawierać elementy takie jak:
a) temat zdjęcia
b) pora dnia, pogoda
c) ukształtowanie terenu
d) rozmieszczenie poszczególnych elementów
e) kolory, kształty poszczególnych elementów
f) nastrój wywołany przez krajobraz

Z pozdrowieniami,

Dominika K.