J. polski 14 listopada (13.11.) i zadana praca domowa…

212

I. Temat: „Co robię dla innych?”
1. Przypowieść o długich łyżkach (podr.s.39) + film „Kraina długich łyżek”
https://www.google.is/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHZL_plIS726IS727&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=youtube
omówienie i wyjaśnienie co to jest przypowieść (notatka w zeszycie), co to jest sumienie, rozróżnienie dobra i zła.
2. Ćw. 5 s.40

Przypowieść to zwięzłe opowiadanie moralno-dydaktyczne. To opowiadanie, które uczy nas właściwej postawy moralnej, właściwego zachowania. Często porównuje dwie sytuacje, aby zobrazować dwie różne postawy moralne. 

Sumienie to wewnętrzne odczucie, które pozwala nam odróżniać dobro od zła oraz oceniać postępowanie własne i innych ludzi. Często odczuwamy poczucie winy, kiedy uświadamiamy sobie, że nasze zachowanie było dalekie od ogólnie przyjętych norm.

II. Temat: Kształcenie językowe.
1. Rodzaje wypowiedzeń (zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające) – powtórzenie.
– ćw. 9,10/21 11/22 (karty pracy)
2. Kahoot podsumowujące wiadomości 😊

Praca domowa…
1. Należy zrobić trzy zadania na learning.com (loginy i hasła zostały wysłane uczniom na prywatne konto Messengera).