J. polski, 13 lutego i zadana praca domowa…

114

I. Temat: Kształcenie literackie.
1. Zwrotka (strofa), refren, porównanie, fraszka.
2. Ćwiczenia w kartach pracy str. 43-45

II. Temat: Liczebnik sprawia nam najwięcej problemów.
1. Liczebniki główne (określone i nieokreślone), porządkowe i zbiorowe (nieokreślone, cząstkowe określone i nieokreślone).
2. Ćw. str. 114, ćw.1/115, str. 116 – 117, ćw. 2/117, 3/118
3. Ćwiczenia na learningApss – podstawą do krótkiego sprawdzianu z liczebnika z na kolejnych zajęciach.

III. Temat: Polskie zwyczaje, które dziwią obcokrajowców. Łamańce językowe.

Praca domowa…
1. Zrobić cztery zadania na learningAps z liczebnika, na których podstawie będzie krótki sprawdzian.