j. polski 13 listopada

107

Tematem przewodnim naszych zajęć był rzeczownik (nazwy osób, zwierząt, roślin, rzeczy, miejsc na ziemi i w kosmosie, zjawisk atmosferycznych jak również uczuć, myśli i marzeń). Przypomnieliśmy sobie, że występuje on w trzech rodzajach (męskim, żeńskim i nijakim) jak również w liczbie pojedynczej i mnogiej. Do przypomnienia posłużyły nam ćwiczenia od strony 20 do 30.

Na zakończenie zajęć ćwiczyliśmy rozpoznawanie rzeczowników w zdaniach za pomocą aplikacji „kahoot”, którą dzieciaki uwielbiają😊
Pracą domową jest powtórzenie informacji o rzeczowniku i uzupełnienie ćwiczeń (Ci którzy nie zdążyli w czasie zajęć😊).
Z pozdrowieniami,
Dominika K.