j. polski 12 września i zadana praca domowa…

196

I. Temat: Lekcja organizacyjna.

  1. Omówienie zasad zachowania (szacunek, przyjaźń).
  2. Omówienie zasad oceniania (5 plusów i 3 minusy).
  3. Odrabianie pracy domowej.
  4. Zebranie pieniędzy za ćwiczenia i bibliotekę.
  5. Zapoznanie się z podręcznikami i ćwiczeniami.

II. Temat: Jak się porozumiewamy?

  1. Rola i znaczenie komunikacji w życiu człowieka.
  2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
  3. Zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej.
  4. Zasady aktywnego słuchania.

Zadana praca domowa…

  1. Ćw. 2 s. 29

Z pozdrowieniami,

Dominika Krzysztofsdóttir