J. polski 12 lutego

121

I. Temat: Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone – ciąg dalszy.
1. Ćw. 2/168, 3,4/169
2. Zapis dat za pomocą liczb rzymskich – str. 170

II. Temat: Wypowiedzenie i jego składnia.
1. Rodzaje wypowiedzeń.
2. Zadania pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte) i złożone oraz równoważnik zdania.
3. Części zdania: podmiot i orzeczenie oraz przydawka.

4. Karty pracy – ćw. 2,3 (znaleźć podmiot, orzeczenie i przydawkę w każdym z nich)

Praca domowa…
1. Ćw. 5/170 (kl. VIIb)
2. Dla chętnych: Plakat (praca zadana 5.02.) – kl. VIIb