j. polski, 11 września i zadana praca domowa…

185

I. Temat: Wspomnienia z wakacji – części mowy.

• przypomnienie wiadomości o rzeczownikach, czasownikach, przymiotnikach i przysłówkach – na postawie wakacyjnych wspomnień
• opracowanie opowiadania „Zgubieni w lesie” s. 6-7
• doskonalenie umiejętności językowych s. 7-10

II. Temat: Zdanie bogate w informacje.

• powtórzenie wiadomości o podmiocie i orzeczeniu – rola jaką pełnią w zdaniu s.11-14

Bardzo proszę, aby wszyscy uczniowie przynieśli ze sobą wypełniony wniosek do przedłużenia (legitymację do podbicia również) bądź do otrzymania nowej legitymacji szkolnej.

Praca domowa…
1. Ćw. 7/14

Z pozdrowieniami,

Dominika