j. polski 11 grudnia

141

I. Temat: Fraszki Jana Kochanowskiego ciąg dalszy…
1. Interpretacja fraszek: „ Na Konrata”, „ Na zdrowie”, „ O żywocie ludzkim”
2. Epitet – przymiotnik który jest określeniem rzeczownika, dzięki niemu test nabiera barwy i „poetyckiej” niezwykłości – str.118-122

II. Temat: Obchody Bożego Narodzenia w Polsce.
1. Interpretacja kolędy „Dzisiaj w Betlejem” – ćw. 213-217
2. Znaczenie słowa „kolęda”.
3. Wspólne śpiewanie kolędy.
4. Nasze polskie tradycje bożonarodzeniowe – karta pracy.

Praca domowa
1. Napisz życzenia z okazji Bożego Narodzenia – ćw. 3/219