Zajęcia 12.03.2022

64

Dzikie zwierzęta

  1. Przywitanie piosenką.
  2. Oglądanie kart obrazkowych przedstawiających dzikie zwierzęta – nazywanie zwierząt.
  3. Zagadki dźwiękowe – rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
  4. Oglądanie krótkich filmików przedstawiających zachowania dzikich zwierząt.
  5. Karnawał zwierząt Camille Saint-Saens – malowanie farbami do utworów muzyki poważnej dla dzieci.
  6. Kim jestem? – zwierzęce kalambury.
  7. Przedstawianie swojej pracy grupie.
  8. Czytanie na dywanie.

Natalia Chojnacka