Historia – 26 stycznia 2019

156

Temat: Wojny z Krzyżakami.

Krzyżaków jak wiadomo ze wcześniejszych lekcji na ziemie polskie sprowadził w 1226 roku książę Konrad Mazowiecki w celu walki z poganami. Jednak Krzyżacy byli bardzo sprytni stając się potęgą wojskową w XIV i XV wieku. Na czele zakonu stał wielki mistrz. Zagrażali oni przede wszystkim Litwinom jednak po unii z Polską stali się wspólnym wrogiem Polski i Litwy. Krzyżacy opowiadali że Litwini to fałszywi poganie. Ich celem było istnienie ich państwa. Polska chciała odzyskać Pomorze utracone na mocy pokoju kaliskiego w 1343 roku. Jednak teraz Polska była znacznie silniejszym militarnie państwem niż za czasów Kazimierza Wielkiego.

15 lipca 1410 roku doszło do największej bitwy w średniowiecznej Europie – bitwy pod Grunwaldem. Krzyżacy chcieli ośmieszyć Jagiełłę i przynieśli mu dwa nagie miecze sugerując, że ten niema czym walczyć. Jazdą dowodził jego kuzyn Witold. Swoją walecznością dawał przykład wszystkim Litwinom. Straty Krzyżaków były ogromne zginął nawet sam wielki mistrz. Dzięki zwycięstwu nie udało się jednak zdobyć Malborka – w roku 1411 podpisano pokój jednak nie zadowolił on strony polskiej. Polska toczyła z Krzyżakami wojnę trzynastoletnią którą ostatecznie wygrała. W 1466 roku w Toruniu podpisano pokój. Na jego mocy Polska odzyskała Pomorze. Trwające 150 lat wojny z Krzyżakami zakończyły się pomyślnie.

Zad domowe ćw. 1/85

Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w konkursie Być Polakiem.

Szczegóły konkursu: http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2019/

Temat: Temat: „Co to znaczy być Polakiem, gdy się żyje poza granicami Polski” ?

Uczestnictwo w konkursie gwarantuje podwyższenie oceny końcowej z historii.