Geografia – 16 marca 2019

63

Temat : Życie jezior. Stawy Milickie.

Filmy edukacyjne:

1.”Życie jezior”,

2.”Stawy Milickie – kraina niezwykłości”.

Jeziorem nazywamy naturalne zagłębienie terenu (misę jeziorną) wypełnioną w wyniku naturalnego zalania wodą i bez swobodnej wymiany wód z morzem lub oceanem. Badaniem zbiorników jeziornych i innych zbiorników wody stojącej na powierzchni Ziemi są przedmiotem zainteresowań działu hydrologii – limnologii.

Szybkie zanikanie jezior jest wynikiem zasypania poprzez materiał transportowany przez dopływające rzeki, zdrenowania przez rzekę uchodzącą z misy jeziornej, wypełnienia przez materiał organiczny na skutek zarastania przez bujną roślinność nadbrzeżną lub denną lub w wyniku jego wysychania. Najdłuższym okresem trwania odznaczają się jeziora tektoniczne, będące zbiornikami dużymi i głębokimi.

W Polsce największa liczba jezior ma genezę polodowcową. Są to jezioro stosunkowo młode. Przyrost osadów w jeziorze(czyli jego zanik) szacuje się na około 0,5 mm rocznie.

Stawy Milickie są obszarem obejmującym ponad 7 tysięcy hektarów stawów hodowlanych, w których od prawie ośmiu wieków prowadzona jest gospodarka rybna. Stawy Milickie są również ścisłym rezerwatem przyrody chroniącym wyjątkowy ekosystem. Ze względu na prowadzoną hodowlę ryb oraz ochronę cennych walorów naturalnych część obszaru wyłączona jest z ruchu turystycznego. Wynika to regulacji prawnych z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz z Ustawy o Ochronie Środowiska.