ZIMA, ZIMA, ZIMA 09.02.

110

Przebieg zajęć:

I. A MIAŁO BYĆ TAK WESOŁO

  1. Czytanie opowiadania „Głupi pomysł” (podręcznik s. 102/103) – omówienie; bezpieczne zabawy w czasie zimy.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 103 oraz ćw. 4 s. 104, ćw. 2 s. 105 (ćwiczenia część 2).

II. OBSERWUJEMY ZIMOWY LAS

  1. Czytanie Opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Zima w lesie” (podręcznik s. 6) –  omówienie; jak żyją leśne zwierzęta? jak sobie radzą podczas zimy?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 7.
  3. Zdania krótkie rozwijamy, gdy wyrazy dokładamy – rozwinięcie zdania pojedynczego. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 8 oraz ćw. 5 s. 9.

Praca domowa: ćw. 1 s. 7 (przepisać zdania w odpowiedniej kolejności do zeszytu). Nauczyć się czytać opowiadania „Dobry uczynek” (podręcznik s. 10/11). Dla chętnych: ćw. 6 s. 9.