Zajęcia zdalne 10.04.21

55
  1. Rozmowa na temat roli polskiej szkoły w życiu polonijnego dziecka
  2. Praca z obrazkiem s. 76

– analiza ilustracji

  1. Praca z tekstem Nasza polska szkoła

– pytania do tekstu

  1. Wprowadzenie spółgłosek sz oraz cz

– kreślenie palcem w powietrzu i na biurku

– omówienie ilustracji s. 74

  1. Praca w ćwiczeniach s. 86- 89