Zajęcia z dn. 27.02

87

Temat:”Warszawa – stolica Polski”

1.Pogadanka nt Warszawy, jej pięknych i tragicznych chwil.

2.Czytanie legendy “Wars i Sawa”s.143 – omówienie

– praca w ćwiczeniach: ćw.1,2,3,4 s.156/160

3.Postać realistyczna, która mogła żyć i postać fantastyczna(syrenka – pół kobieta pół ryba)

 

Praca domowa

– przygotuj się do DYKTANDA s. 163(w czytance)

– ćw.8 s.162

 

Pozdrawiam

Lidia