Zajęcia 14.09.2019 r.

94

KRĄG TEMATYCZNY: TO JUŻ POTRAFIĘ

1. TEMAT: POLSKA JEST PIĘKNA

  • czytanie i analizowanie mapy Polski (podręcznik okładka przód).
  • Polacy na świecie (podręcznik okładka tył).
  • wiersz Marii Konopnickiej Polskie dzieci podr. s. 5.

2. PORZĄDEK ALFABETYCZNY LITER

  • przypomnienie alfabetu; układanie wyrazów w porządku alfabetycznym.
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 21, ćw. 2 s. 22 i ćw. 4 s. 23.

3. ZNAKI PRZESTANKOWE

  • przypomnienie informacji na temat znaków przestankowych – kropka, przecinek, dwukropek, znak zapytania, wykrzyknik.
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 45.
  • Karty pracy.

Praca domowa

 – ćw. 3 s. 23

– przypomnij sobie/naucz się alfabetu (ćw. s. 20).

* Dla chętnych ćw. 5 s. 23

Pozdrawiam!

Emilia Tempska