Zajęcia 07.03.2020

215

Krąg tematyczny: Urodziny

  1. Sprawdzenie zadania domowego.
  2. Wprowadzenie nowego materiału słownikowego- urodziny

– analiza ilustracji s. 60-61

– pytania do ilustracji

  1. Wprowadzenie litery – Rr-

– analiza i synteza wyrazu

– objaśnianie znaczenia wyrazów m.in. nora, krakers, gawra, dziupla

– ćwiczenie słuchu fonematycznego ćw. 6 s. 65

  1. Praca w ćwiczeniach
  2. Czytanie sylab otwartych i zamkniętych

–  Wspólne czytanie metodą sylabową

– indywidualne czytanie tekstu s. 65

  1. Poznanie nowego materiały słownikowego – W sklepie

– analiza ilustracji

– pytania do obrazka

  1. Poznanie litery –Ff-

– kreślenie litery

– wyrazy w nagłosie oraz śródgłosie

 

Pozdrawiam Monika Czernik