Przyroda 30.11.2019r.

167

Temat. Mapa hipsometryczna – powtórzenie wiadomości. ( ostatnia klasówka w tym semestrze)