Przyroda 30.11.2019r.

211

Temat. Mapa hipsometryczna – powtórzenie wiadomości. ( ostatnia klasówka w tym semestrze)