Przyroda 19.09.2020

151

Temat: Sposoby poznawania przyrody.

Na zajęciach rozmawialiśmy na temat obserwacji, że możemy ją prowadzić dzięki naszym narządom zmysłów. Należą do nich między innymi narządy: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Dzięki nim słyszymy, widzimy i czujemy, co się wokół nas dzieje.

Praca domowa.

Dokonam obserwacji danego przedmiotu i opiszę go za pomocą zmysłów. Wzór tabeli na str. 11.

Przeczytać temat str. 10-12 i utrwalić narządy zmysłów.

Pozdrawiam

Sylwia B.