Przyroda 15.05.2021r.

38

Temat. Ochrona cennych okazów polskiej przyrody.

Ochrona gatunkowa – rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki roślin, grzybów i zwierząt.

Czerwona księga – bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem lub niewystępujące w naturze organizmy.

Pomniki przyrody – to wyjątkowe obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej.

Pozdrawiam L. Bogdan