Przyroda 05.10.2019r.

174

Temat. Zwierzęta hodowane przez człowieka.

Powtórzyliśmy wiadomości na temat roślin. Następnie podawaliśmy przykłady zwierząt hodowlanych ( gospodarskich i domowych). Wymienialiśmy korzyści, które  ma człowiek z hodowli zwierząt. Wyjaśnialiśmy, na czym polega humanitarne traktowanie zwierząt.

Praca domowa. Na  następnej lekcji powtarzamy wiadomości ze zrealizowanych tematów. Za dwa tygodnie 19.10.uczniowie piszą test.

Dla uczniów chętnych. Założenie hodowli fasolki. Uczniowie otrzymali kartę obserwacji wzrostu i rozwoju fasoli, w której będą wpisywać własne obserwację. Zatem należy przygotować słoik, gazę i nasienie fasoli.                                                                         Pozdrawiam L.Bogdan