Przebieg zajęć z dn. 29.01

99
  1. Sprawdzenie znajomości nazw miesięcy;
  2. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  3. Co to jest czas? – rozmowa kierowana(ćw. 5, s. 126);
  4. Zegary stare i nowe – (podr. s. 112/113);
  5. Historia zegara – film edukacyjny https://youtu.be/EoU1B96dBSI
  6. Czasownik jako czynności, które dzieją się w czasie – wprowadzenie nowej części mowy(zeszyt ćwiczeń s. 127, ćw. 6, s. 128);
  7. ó – wymienne na o, a, e  – karta pracy;

Praca domowa

  • ćw. 7, s. 129;

Pozdrawiam,

Arletta K.