Nadeszła jesień – przebieg zajęć z 6.10

253

Przebieg zajęć:

I. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu – odczytanie wiersza M. Konopnickiej “Jesienią..” s. 38 – samorzutne wypowiedzi dzieci nt. obserwacji zmian przyrody oraz treści i nastroju wiersza;

II. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu – wysłuchanie bajki E. Szelburg – Zarembiny “O zielonym jabłuszku i Ogrodowym Ludku” s. 41 – rozmowa nt sposobu w jaki Ogrodowy Ludek uchronił zielone jabłuszko przed zgniciem lub przymrożeniem, ustalenie kolejności wydarzeń, pytania na temat rozumienia treści – s. 42;

III. Ćwiczenia w pisaniu i ćw. gram – ortograficzne

  • Uzupełnianie zdań, praca z tekstem czytanki – ćw. 1 s. 43;
  • RZ – po spółgłoskach – ćw. 2,3 s. 44, ćw. 4,5 s. 45;

IV. Części mowy – rzeczownik – odkrywamy tajemnice rzeczownika- na jakie pytania odpowiada, co lub kogo określa;

V. “Żołnierz MIŚ – historia Wojtka, który walczył pod Monte Cassino” – prezentacja wykonana przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowe w Warszawie.

Zadanie domowe:

  • Pamiętaj o przeczytaniu baśni “O szewczyku Dratewce” – test za tydzień 12.10.
  • Przynieś książeczkę – odwiedzimy bibliotekę ?

Zajęcia w klasie 2 a, prowadziła, Emilia Krajewska, w klasie 2 b, Emilia Henel. Bardzo dziękuje za pomoc.

Mariola Bondarow