Kontakt ze szkołą

596

Drodzy rodzice, opiekunowie!

Przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami poprzez:

  • mail: katarzynad.spspr@gmail.com – dyrektor szkoły
  • telefonicznie w godzinach od 8-12 pod numerem telefonu 8220925

Dyrekcja