Język polski, 12.01.2019

310

1.O Młodej Polsce – wprowadzenie do epoki.

Podłoże filozoficzne, modernistyczne społeczeństwo, impresjoniści, symboliści i twórcy secesji.

Ćw. 1,2,3,4,  str.  217

2. Stefan Żeromski – “Syzyfowe prace”

Wpływ rusyfikacji na polskie społeczeństwo, a szczególnie dzieci i młodzież, na podstawie przeczytanego  fragmentu książki. Znaczenie “wierszy polskich” dla tożsamości narodowej Polaków.

Ćw. 1,5,  str. 220

3.Wypowiedzenie wielokrotnie złożone też ma swoje granice.

Stosowanie różnych rodzajów wypowiedzeń.

Ćw. 1,2, str. 66 – 67

Zadanie domowe

Ćw. 3,  str.  220 ( literatura).

Dla chętnych – ćw. 4, str. 68 (gramatyka).