Język polski 9.10.2021

151

Na zajęciach ćwiczyliśmy poprawne zapisywanie wyrazów dużą i małą literą.

Zrobiliśmy ćwiczenia 4,5,6,7 ze strony 20, 8 i 9 ze strony 21.

W ramach podsumowania tematu graliśmy w poniższe gry:

 

Oraz kahoot.

Zadanie domowe

1. Strona 21 zadanie 10, strona 23 zadanie 11.

2. Przygotować się do dyktanda – powtórzyć zasady pisownie dużą i małą literą.

Pozdrawiam

Katarzyna