Język polski 29.10.22

99

1. Wizyta w bibliotece – wybór książki do rocznego projektu (każdy musi przeczytać wybraną przez siebie książkę i wykonać zadania).

2. Prezentacje uczniów.

3. Jak napisać zaproszenie? – podręcznik strony 23,24,25,26. Tworzenie własnego zaproszenia.

Pozdrawiam.

Katarzyna