Język polski 27.11.2021

161

Na sobotnich zajęciach uczyliśmy się, jak opisywać przedmiot.

Uczniowie korzystali z kart pracy przyniesionych przez nauczyciela.

Zrobiliśmy wszystkie zadania 1. A, B, C, D, E.

Pozdrawiam

Katarzyna