Język polski 27.02.2021

106

Temat: Wielka emigracja.

1. Rozmowa kierowana na temat Wielkiej emigracji, jej przyczyn oraz skutków dla Polski.

2. “Wieczór u państwa Platerów” podr.s.135-136. Wspólne czytanie, dyskusja na temat przebiegu wydarzeń.

3. Przypomnienie postaci F. Chopina, A. Mickiewicza i J. Słowackiego.

4. Ćwiczenia z gramatyki i ortografia. Przypomnienie zasad pisowni ó/u (ćw.s.41).

5. Przypomnienie wiadomości o czasowniku (ćw.s.47-49).

Praca domowa:

Ćwiczenia 1-7, s.41-43 oraz 1-3, s. 44-45.

Dla chętnych teścik s.46 oraz ćw. 5, s.50.

Pozdrawiam G.Denert