język polski, 23.03.2018

290

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Podczas naszych dotychczasowych zajęć mieliśmy okazję poznać dwa rodzaje utworów literackich – epikę (opowiadanie A. Sapkowskiego pt. Wiedźmin) oraz lirykę – poezja (wiersze J. Tuwima, M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i B. Leśmiana). Teraz przyszła kolej na dramat i Zemstę Aleksandra Fredro

Cechami dramatu jest podział na akty i sceny, brak osoby wypowiadającej (jak narrator w epice i podmiot liryczny w liryce), bochaterowie charakteryzują się sami poprzez swoje wypowiedzi i zachowania. Tekst składa się z dialogów i jest podzielony na role. Dodatkowo autor wprowadza didaskalia, które są wskazówkami w jaki sposób wystawić utwór na scenie.

Zemsta jest komedią a to oznacza, że jej zadaniem jest rozweselać, bawić. Mamy tu do czynienia z komedią charakterów (w szczególności skontrastowane postaci Cześnika, Rejenta i Papkina). Humor językowy: nastręctwa Cześnika “Mocium panie” czy Rejenta “Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba!”, przesadne, napuszone wypowiedzi Papkina i sformuowania czy sposób wypowiadania się pozostałych postaci. Komizm sytuacyjny jest widoczny podczas dyktowania listu Dyndalskiemu (który zapisuje słowo w słowo, jakie dyktuje  mu Cześnik), czy kłótnia Cześnika z Rejentem o Mur i słynne wykrzyknienie” Hej! Gerwazy! Daj gwintówkę! / Niechaj strącę tę makówkę!”

Bardzo dziękuję za wspólne odczytanie Zemsty z podziałem na role, mimo trudnego języka, poradziliście sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. Proszę o dokończenie lektury na przyszły tydzień.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina