Język polski 16.01.2021

92

Temat. Ćwiczenia z gramatyki i ortografii.

1. Dyktando, podręcznik s. 100.

2. Przypomnienie wiedzy z interpunkcji, oraz pisowni ch/h oraz u/ó.

Przypominam o lekturze!!!(30.01.2021)

Pozdrawiam G. Denert