Język polski 12.09.2020

150

Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym upłynęły nam w radosnej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele wrócili po wakacjach pełni pozytywnej energii i chęci do wspólnej pracy.

Lekcje zaczęliśmy od luźnej pogawędki na temat wakacyjnych przygód i podróży. Następnie przeszliśmy do tematu lekcji, czyli wynalazków i odkryć. Uczniowie brali udział w dyskusji, burzy mózgów, zrobili ćwiczenia na rozumienie czytanego tekstu oraz rozumienie ze słuchu, a także zadania polegające na łączeniu faktów i wyszukiwaniu informacji w tekście. W domu: krzyżowka, str. 33