Język polski 08.12.2018

371

Dzisiejsze zajęcia poświęciliśmy rzeczownikowi. Zgodnie z sugestią klasy, temat brzmiał: Rzeczowniki świąteczne.

Zrobiliśmy ćwiczenie 2 ze strony 25, ćwiczenie 4 ze strony 26, ćwiczenia ze stron 27-29.

Przypomnieliśmy sobie podstawowe wiadomości o rzeczowniku, a także poznaliśmy rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą.

W domu, osoby które nie skończyły na lekcji, muszą zrobić odmianę rzeczowników przyjaciel i marzyciel.

Wszyscy ćwiczą kolędę: Do szopy hej pasterze.