J. polski 30 kwietnia

34

I. Temat: Czytanie ze zrozumieniem – ciąg dalszy – „Czekolada”
1. Karty pracy.

II. Temat: Bursztyn – złoto Bałtyku.
1. Opracowanie tekstu Anny Siek – „Bursztyn – złoto Bałtyku” str. 202-203
– Jak powstał bursztyn?
– Historia wypraw po bursztyn.
– Zastosowanie bursztynu.
– Pracownie bursztynnicze.

https://www.youtube.com/watch?v=84je0xIvsiU

III. Temat: Dyktando.
1. Ćw. 1 str. 239
– Na początku uczniowie samodzielnie wypełniają ćwiczenie, które nawzajem sobie sprawdzają – po czym ponownie piszą je w zeszycie ze słuchu.

Praca domowa…
1. „Zielona herbata” – przeczytać tekst oraz uzupełnić karty pracy odnoszące się do tekstu.
2. Ćw. 5 str. 39 (karty pracy – „Czekolada”).