Geografia zajęcia on-line 14.11.2020r.

127

Temat. Przeszłość geologiczna obszaru Polski.

Geologia– nauka o budowie i dziejach Ziemi. Nauka ta bada procesy, które powodują tworzenie i niszczenie skał oraz kiedy powstały góry i wulkany czy trzęsienia Ziemi.

Powierzchnia Ziemi ulega ciągłym przemianom;

procesy wewnętrzne ( ruchy płyt kontynentalnych, fałdowanie i wypiętrzanie się gór, trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkaniczne)

procesy zewnętrzne ( niszcząca i budująca działalność wiatru, wody, morza, lodowce, organizmy żywe, działalność człowieka).

Wpływ lądolodu na współczesną  rzeżbę Polski – epoka lodowcowa.

Lądolód nasuwał się z północy na teren Polski kilkakrotnie. Spowodowane to było zmianami klimatycznymi. Ocieplenie klimatu powodowało topnienie lodu i ,, cofanie się ” lądolodu, a ponowne oziębienie pociągało za sobą powrót lodowców i powiększenie się pokrywy lodowej. W swojej wędrówce z północy lądolód  wyrywał podłoża ogromne  ilości  materiału skalnego; głazy, żwir, piasek, glebę. Wszystko to było wtopione w lód i naniesione na obszar Polski.                                         Lądolód ten nie tylko niszczył, ale i budował rzeżbę Polski. Pozostawił on po sobie wzgórza morenowe, pradoliny , jeziora oraz rzeki.

Praca domowa. Przepisz notatkę, przeczytaj temat lekcji. zad.2 str.25, zad.2 str.27 ( pisemnie). Ustnie zad.1 str.25, zad.3 str.26, zad.2 str.27.

Pozdrawiam i do zobaczenia 21.11.2020r.

L. Bogdan