Geografia 13.02.2021r.

136

Temat.  Wędrujemy po polskich wsiach.

Wieś jest to osiedle złożone  od kilkudziesięciu do kilkuset domów mieszkalnych i licznych zabudowań gospodarskich oraz budynków o innym przeznaczeniu  np. kościół, remiza, szkoła czy ośrodek zdrowia.

W Polsce jest 45 tysięcy wsi. Przeciętna wieś liczy 350 mieszkańców. Największe wsie występują na południu kraju, a małe i średnie głównie na północy i wschodzie Polski.

Często nazwy miejscowości powstały od imion, właściwości terenu, roślin, zwierząt czy samopoczucia, np. Józefów, Górki, Całowanie.

Kontynuacja tematu na następnych zajęciach. Dla chętnych wykonanie plakatu na temat ,,Polska wieś” ( na następne zajęcia).

Pozdrawiam i do zobaczenia L. Bogdan