Geografia 12.09.2020r.

125

Temat. Poznajemy geografię w klasie VII.

Podczas lekcji zapoznałam uczniów z zakresu nauczania i wymagań edukacyjnych dla klasy VII.                                             1. Formy aktywności uczniów podlegające ocenianiu;                         -prace pisemne; testy i kartkówki                                                     -odpowiedzi ustne                                                                             -prace w grupach                                                                               -aktywność w czasie lekcji                                                               -prace domowe                                                                                 -prace długoterminowe                                                                     -prowadzenie zeszytu przedmiotowego.                                      2. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia.

Pozdrawiam L. Bogdan