Geografia 12.02.2022

63

Temat: Kotliny Podkarpackie.

Na zajęciach uczniowie pracowali w grupach. Uczniowie dokonali charakterystyki najciekawszych miejscowości położonych na tym terenie.

Praca domowa.

Pisemnie – Ćw. 1 str. 66 i 3 str. 68 , ustnie ćw. 2 str.67

Sprawdzian 5 marca 2022 – Niziny Środkowopolskie, Wyżyny Polskie, Kotliny Podkarpackie.