Zajęcia 24.03.2018r.

136

KRĄG TEMATYCZNY: UTRWALAMY NASZE WIADOMOŚCI

I. Wizyta w bibliotece.

II. ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE

  1. Pisownia “nie” z różnymi częściami mowy- karty pracy.
  2. “rz” wymienne na “r”,

“ż” wymienne na “g”,

“ó” wymienne na “o”, “a”, “e”.

Karty pracy.

 III. Omówienie zagadnień do testy Trzecioklasisty- karty pracy.  

 

Praca domowa

– powtórzę wiadomości do sprawdzianu Trzecioklasisty (szczególnie zasady ortograficzne, pisownia małą i wielką literą, rodzaje zdań, wyrazy o znaczeniu przeciwnym) oraz uzupełnię brakujące zadania z kart pracy

– karta pracy dotycząca pisowni “nie” z przymiotnikami

– na zajęcia 21.04.2018r. przeczytaj baśń “Brzydkie kaczątko” H. CH. Andersena (link do baśni: http://basnie.republika.pl/brzydkiekacza.htm )

 

Jaj przepięknie malowanych,
Świąt wesołych, roześmianych.
W poniedziałek kubeł wody.
Szczęścia, zdrowia oraz zgody.
Wesołego Alleluja!

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.