Wakacyjne plany – przebieg zajęć z 12.05

130

Przebieg zajęć:

 1. Dziecięce harce – słuchanie i analiza wiersza, wyjaśnienie znaczenia słowa „herszt”, zapoznanie dzieci z zapisem graficznym litery „H” – ćw. 1,2 s. 55;
 2. Obrazki Hani – ćwiczenie percepcji słuchowej z wykorzystaniem kart pracy – ćw. 1 s. 56;
 3. Geometryczny pajac – wyszukiwanie figur z jakich wykonany został pajac – ćw. 1,2 s.57;
 4. Dzieci z różnych stron świata – omówienie ilustracji i ćw, 1 s. 58;
 5. Zgadnij o kim mówię – układanie i rozwiązywanie zagadek słownych;
 6. Prawa dziecka – omówienie podstawowych praw dziecka – s. 60;
 7. Co to znaczy równe prawa – s. 61;
 8. Koń i osioł – wysłuchanie wiersza oraz wykonanie ćw. 1 s.63;
 9. Kto ma więcej a kto mniej – ćwiczenia matematyczne – ćw.1,2 s.64;
 10. Koparka – utrwalenie nazw figur geometrycznych, ćwiczenie spostrzegawczości – ćw. 1 s.65;
 11. Jaka głoska jest pierwsza w wyrazie a jaka ostatnia – ćwiczenie syntezy i analizy = ćw. 1 s. 66;
 12. Kto jest najwyższy a kto najniższy – ćwiczenia matematyczne – ćw. 1 s.68;
 13. Pasek – ćwiczenia w zachowaniu rytmu geometrycznego – ćw. 1 s. 69;
 14. Moje wakacyjne plany – swobodne wypowiedzi dzieci – zwrócenie uwagi, aby dzieci wypowiadały się pełnymi zdaniami;
 15. Lody, lody dla ochłody – zabawa dydaktyczna – ćw. 2 s. 70;
 16. Policz głoski – utrwalenie głoskowania – ćw. 1 s. 77;
 17. Kwiatek dla mamy – praca plastyczna.

Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii 🙂

Do zobaczenia 26.05 o godz.10.00!

Pozdrawiam,

Marzena