Przyjaciel zwierzat, 03.03.2018

194

Przebieg zajęć

  • “Psotny pasikonik” wysłuchanie wiersza jako wstęp do wykonanie  ćwiczenia na karcie pracy, prezentacja zapisu graficznego głoski “p “
  • “Poszukiwane zwierzęta” ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej z wykorzystaniem karty pracy
  • “Pech” słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści
  • “Psotny kotek” układanie  historyjki obrazkowej
  • “Rybki w akwarium ” zabawa matematyczna oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy
  • “Chomik i królik” praca plastyczno – techniczna
  • “Liczymy zwierzęta” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s. 40
  • “Zwierzęta  egzotyczne ” prezentacja i omówienie planszy oraz analiza i synteza słuchowa

Praca domowa, proszę aby dzieci uzupełniły zeszyt do kaligrafii

Proszę przynieść książki do biblioteki

Karta pracy nr 3, mój pierwszy zeszyt, Pomoce dydaktyczne “Karty do czytania globalnego” (proszę żeby dzieci wycięły w domu, tylko stronę 45), biała kartka, klej.

Mariola Bondarow